Регистрация
Първоначалната регистрация е достъпна само от мрежата на Мегалан Нетуърк АД и партньорски мрежи.